kaplička Čtyř svatých
stav: realizace 2020
autor: Ing.arch.Kamil Měrka,
lokalita: 49.9310383N, 15.7702550E, Sobětuchy, okres Chrudim
fotografie: Petra Měrková, Kamil Měrka

Nová kaplička Čtyř svatých je pro mne především spojena s tím, že jsem mohl nahlédnout do tvůrčího procesu, invence i autorské důkladnosti Kamila Měrky. Diskuze s ním na toto téma byly pro mě velmi obohacující. Bylo zajímavé sledovat, jak se z mnoha možností rodí výsledná idea. Rovněž jsem moc vděčný za možnost provedené dílo požehnat. Byla to silná chvíle v tom zářijovém podvečeru, kde i příroda jako by ukazovala jistý zápas mezi temně mračnými tóny a světlem. Samotnou symboliku artefaktu čtu v jakémsi napjatém souladu čísel jedna a čtyři. Zdáli vidíme nevysokou stélu, která na jednu stranu připomíná kmen, ale na druhou stranu jasně míří k nebi. Jako by říkala: „Člověče, neboj se pozvednout nad prašnost své pozemské cesty. Tvůj cíl je nad horizontem!“ Když přijdeme blíž, uvidíme detailní formu. Kříž má čtyři ramena. Ukazují se v pohledech i v půdorysu. Ve frontálním pohledu jde o průnik horizontály s vertikálou. Samotná „čtyřka“ jako taková symbolizuje svět s jeho živly, ročními obdobími a světovými stranami. Čtyřka se zde tedy snoubí s jedničkou, horizontála s vertikálou. V tom spatřuji napětí lidského údělu. Jsme z prachu země, ale máme v sobě Dech života. Kráčíme po zemi, ale náš cíl je v nebi.    

P. Jiří Heblt, arciděkan chrudimský

Polní cesta ze Sobětuch do Rabštejnské Lhoty je lemována mladým stromořadím. Využívá ji mnoho cyklistů. Výhled na Železné hory je kolorován sluncem zapadajícím za věží kostelíka v údolí. Nad hlavou krouží poslední větroně před návratem na blízké letiště, využívané rovněž vojskem pro seskoky parašutistů. Mezi místními je tato stezka nazývána Perným kopcem – “Perňákem”.
Záměr obce vybudovat zde drobný sakrální objekt, zaznamenaný v územním plánu prostým křížkem, získal konkrétní formu. Prolnutím dvou prostorových křížů vznikl jednoduchý objekt se čtyřmi výklenky. Kontext místa přinesl zasvěcení kaple čtyřem patronům. Ti jsou zastoupeni stylizovanými symboly orientovanými na všechny světové strany. Česká země – Svatý Václav – Svatováclavská koruna, letiště a vojsko – archanděl Michael – meč, pole a zemědělci – Svatý Isidor – rýč, cyklisté a výletníci – Svatý Kryštof – poutnická hůl.
Konstrukčně je kaplička řešena jako svařenec cortenových plechů tloušťky 20 mm, pod kterým je umístěna nerezová schránka obsahující vzkaz budoucím generacím od místních dětí a vedení obce. Objekt kapličky je doplněn lavičkou se štítkem stručně popisujícím použitou symboliku.
autor