rodinný dům Radvanice
projekt: 2013 – 2014
realizace: 2015 – 2019
autor: Ing.arch. Tomáš Kozel, Ing. arch. Kamil Měrka
lokalita: Radvanice, Ostrava
foto: Martin Grobař

V Radvanicích – jednom z městských obvodů Ostravy – nalezl manželský pár pokrokově smýšlejících doktorů specifický pozemek. K severu svažující se louka má značně křivolakou hranici a dva protilehlé vstupy. Sousední domek reprezentuje současný český standard. Naproti němu statečně přežívá torzo ovocného sadu, který pamatuje největší slávu bývalé Nové huti Klementa Gottwalda okupující blízký horizont. Úzká a dlouhá figura domu přirozeně kopíruje stávající terén. Částečně podsklepený přízemní objekt má tři výškové úrovně podlahy. Vnitřní prostory jsou půdorysně striktně zónovány a pod téměř třicet metrů dlouhou pultovou střechou ukrývají proměnlivou světlou výšku od intimních 2,3 m až po velkorysých 3,5 m. Odolná provětrávaná fasáda z trapézových plechů je na delších stranách prolomena okny a doplněna lapidární hmotou vstupu do suterénu. V budoucnu je na pozemku počítáno s dostavbou garáže a zahradního přístřešku.