rodinný dům Slezská Ostrava
stav: studie 2016
autor:  Ing.arch.Tomáš Kozel, Ing.arch.Kamil Měrka,
lokalita: Slezská Ostrava

Dům reagující na kontext místa, který zároveň plní prostorové, uživatelské a finanční nároky investora. Na parcele mezi dvěma objemnými bytovými domy je navržen půdorysně nevelký objekt se třemi podlažími, z nichž přízemí je částečně vsazeno do svahu. Dům se “nekrčí” mezi svými vysokými sousedy, naopak hrdě doplňuje (jak objemem, tak umístěním) hmotovou kompozici ulice Na Burni. Každé podlaží má svou funkci, čímž je podtržena logika a čitelnost domu. V 1.np se nachází technické zázemí domu a hlavní společný obytný prostor, proto je půdorysná rozloha této úrovně větší než ve zbylých patrech. 2.np slouží dětem a hygienickému zázemí domu. 3.np – podkroví je navrženo pro rodiče (investory).