zázemí hasičského hřiště ŽABEŇ
stav: realizace 2017
autor: Ing.arch. Tomáš Kozel, Ing.arch. Kamil Měrka
spolupráce: Ing.arch. Kristýna Zámostná
prováděcí projekt: INPROS F-M, s.r.o.
lokalita: Žabeň, okr. Frýdek Místek
foto: Mgr. Lukáš Garčic, Ing.arch. Petra Holubová
ocenění: zlatá cihla Moravskoslezského kraje
kategorie Nové venkovské stavby

Nový objekt hasičského zázemí nahradil původní asanovanou dřevěnou boudu a solitérní zděné pódium, které nevyhovovaly  jak svými stavebně technickými stavy za hranicí životnosti, tak současným nárokům na funkčnost a kapacity.
Jedná se  o dřevostavbu  jejíž půdorysný průmět střechy má rozměr 8 x 20 m, přičemž podélná osa má orientaci východ – západ. Pod touto střechou se ukrývá “box” z dřevěných masivních panelů o půdorysu 5,6 x 8 m. V tomto objektu je umístěn výčep s kuchyní, sklad, WC kabina  pro invalidu a další čtyři WC kabiny z toho jedno pro obsluhu výčepu a kuchyně. Další box o rozměrech 1 x 10 m ze stejného materiálu slouží jako skladovací prostory. V podstatě se jedná o záda celého objektu tvořící bariéru mezi prostorem pro sezení s podiem a sousední parcelou. Podium má rozměry 4,5 x 4 m. Stavba je charakteristická zejména svou střechou, která je geometricky pojata jako zborcená přímková plocha. Tato geometrie však není samoúčelná – vychází z proměnlivé potřeby světlé výšky pod hlavními pozednicemi. Směrem k sousední parcele, kde se nachází sociální zázemí a skladovací prostory , je  světlá výška k pozednici konstantní, zatímco na straně do hřiště výška lineárně stoupá směrem k pódiu.